1
Çevre Politikası

 Çevre Politikası

ASKA Lara Resort & SPA’da olarak Çevre Yönetim Sistemi kurmaktaki en büyük hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma yolunda bir adım atmaktı. Hedefimize ulaşmak amacıyla;

·     *   Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uyarak çevrenin korunmasına katkı sağlamayı,
   
*    Çevresel yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve sürdürülebilir kaynak kullanımını tercih etmeyi,

·     *   Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

·     *   Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla atıkların ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlamayı,

·     *   Gürültü seviyesinin sınır değerlerin içinde tutulması ve ya ses yalıtımı yapılarak gürültü kirliliğinin önlemeyi,

·     *   Emisyon değerlerinin yasal mevzuatlarda belirlendiği değerlerde tutmayı,

·     *   Çalışanlarımızda çevre bilincinin artması amacıyla eğitimler düzenleyerek farkındalığı artırmayı

·     *   Faaliyetlerimizi nitel ve nicel olarak kontrol etmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,

·     *  Çevreye olan duyarlılığın tüm paydaşlarımızda artması amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte çeşitli projeler yürütmeyi (Mavi Bayrak, Green Key Ödülü, Greening Hotels vb.)

·     *   Tüm paydaşlarımızı çevre uygulamalarımıza dahil ederek farkındalığı artırmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz.

 

Yayın Tarihi:03.02.2020

Revizyon numarası: 04

 

Ayhan GÖKSEL 

Genel Müdür

-->