1

Aska Lara Resort & SPA’da güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için her çalışan kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. Tüm çalışanlarımızı ve misafirlerimizi olası risklere karşı korumak en önemli hedeflerimizden biridir.

Bu doğrultuda; 

  • Yasal ve uluslararası mevzuatların ve düzenlemelerin gereklerine uymayı,
  • İş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, önceden tespit ederek tehlikeyi ortadan kaldırmayı
  • Proaktif bir yaklaşım sergileyip, periyodik kontroller yaparak tespit edilen tehlikeli durumlar için tedbir alarak kazaları önlemeyi
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek tehlikelerin ileride oluşturabileceği her türlü maddi ve manevi kaybı azaltmayı
  • Eğitimlerle çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmayı
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
-->